.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Pierwsza uroczystość Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Po raz pierwszy w historii, decyzją Watykanu, 18 czerwca diecezja zielonogórsko-gorzowska obchodziła uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna. Do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej przyjechało blisko ok. 5 tys. pielgrzymów. W uroczystości wzięli udział wraz Asystentem Diecezjalnym Ks. Zbigniewem Samociakiem, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Dobiegniewa, Witnicy, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Wschowy, Głogowa, Krosna Odrz. i Żagania.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Naśladując Matkę z Rokitna, umiejmy z cierpliwością słuchać siebie nawzajem, znajdujmy czas na umacnianie rodzinnych więzi. Bądźmy ludźmi cierpliwego dialogu. Miejmy wrażliwość, która będzie odpowiedzią na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tutejsza diecezja ma wspaniałą patronkę. Naśladujcie Ją w słuchaniu Boga i siebie nawzajem. Przy Maryi proszę każdego z Was: budujcie cywilizację miłości i pokoju! - podkreślił kard. Müller.- mówił kard. Gerhard L. Müller w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Staraniem bpa Tadeusza Lityńskiego, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby uroczystość NMP z Rokitna, głównej patronki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, odbywała się odtąd 18 czerwca czyli w rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Od dziś dzień Matki Bożej z Rokitna obchodzić będziemy w każdym kościele i każdej kaplicy naszej diecezji - powiedział na początku Mszy św. bp Tadeusz Lityński. - To przełomowe wydarzenie, które - jak ufam - przyczyni się do pogłębienia kultu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i przyjęcia przez nas jeszcze bardziej ewangelicznej postawy - dodał.

Obchody w Rokitnie były też okazją do upamiętnienia 20 rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp., 45-lecie diecezji gorzowskiej i jej reorganizacji w 1992 roku.

Serdecznie dziękuje wszystkim delegacjom za trud pielgrzymowania i osobista obecność.

Maryjo cierpliwie słuchaj i prowadź do Jezusa!

Urszula Furtak
Prezes KIAK

Czytaj więcej: Pierwsza uroczystość...

09 czerwca 2017 r. - słowo prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Częstochowa, Archikatedra, 10.06.2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ekscelencjo księże Biskupie, Czcigodni Kapłani
Drodzy Pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności

W ubiegłym roku stając przed Państwem po raz pierwszy jako prezes Akcji Katolickiej w Polsce, jako jedna z Was, uczyniłam pewne podsumowanie mijającego czasu ale też czyniliśmy spore plany. Ostatni czas był przez to bardzo bogaty. Dziś pragnę się Wami uradować, dziękować za Wasze świadectwo i obecność w wielu miejscach: dziś tu w Częstochowie ale też w Łagiewnikach ubiegłego roku, w Gnieźnie na Św. Wojciecha, w Częstochowie na Królowej Polski i w tym tygodniu w Zakopanem. Bardzo Wam za to dziękuję. Okazuje się, że jest to możliwe. Poczucie więzi akcyjnego, Chrystusowego pokrewieństwa jest w nas wielkie.....

Aby przeczytać całość kliknij tutaj

 

U Pani Jasnogórskiej

W dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. członkowie Akcji Katolickiej w Polsce w tym z naszej diecezji pielgrzymowali do Częstochowy, aby – jak co roku – pokłonić się przed Matką Bożą – Jasnogórską Królową Polski. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej przebiegała pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”.

Wyruszyliśmy z Zielonej Góry z parkingu przy parafii p.w. Św. Brata Alberta. W czasie drogi cieszyliśmy się opieką duchową naszego Asystenta Diecezjalnego Ks. Zbigniewa Samociaka –proboszcza parafii pw. Św Jadwigi w Krośnie Odrzańskim.  Po przyjeździe do Częstochowy i zakwaterowaniu, wzięliśmy udział w Konferencji, która odbyła się w Sali Redakcji „Niedzieli”.
Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej z całej Polski, parlamentarzystów oraz zrzeszonych we lwowskiej  Akcji Katolickiej delegatów przywitała prezes KIAK Urszula Furtak.

Jako pierwszy o głos został poproszony Abp Senior Stanisław Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na maryjne aspekty kerygmatu, wskazując, że w obecnych czasach misja Akcji Katolickiej polegać ma na: „stawaniu z mocą w sprawach bronienia godności człowieka i Kościoła”.
Następnie o. Mariusz Tabulski w swoim wykładzie mówił o jasnogórskich ślubach Narodu i objawieniach fatimskich w kontekście nie tylko obrony wiary, ale ukształtowanej przez chrześcijaństwo cywilizacji.
Ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu mówił o potrzebie, a w zasadzie konieczności współpracy duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Czytaj więcej: U Pani Jasnogórskiej

XIII Zawody Wędkarskie 24-06-2017 r.

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 27.05.2017 r.

Paradyż, 27.05.2017 r.

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

    W Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, w sobotę 27.05.2017 r., obradowała na swoim zwyczajnym posiedzeniu Rada Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą św. oraz wprowadzeniem formacyjnym Asystenta DIAK - ks. Zbigniewa Samociaka. Stało się ono okazją do podziękowań za wszelkie dobro apostolskiego trudu, realizowanego w wielu POAK-ach. Podczas spotkania Rady, zgodnie ze wskazaniem Pasterzy Kościoła, potwierdzono podjęty kierunek naszej misji w Kościele, któremu towarzyszy hasło i szczególna zachęta: „Idźcie i głoście”. Rada podsumowała realizację dotychczasowych przedsięwzięć ale także przygotowanie do inicjatyw z założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce i naszej Diecezji na rok 2017. Zachęcono do pogłębienia formacji poprzez zgłębienie i upowszechnienie praktyki Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Kościoła i Ojczyzny. „Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK” – zapisano w kierunkach.

Podzielono się radością z uroczystości udzielenia święceń kapłańskich, tego samego dnia w katedrze w Gorzowie Wlkp., oraz ustanowienia uroczystości NMP z Rokitna z uwzględnieniem widocznego udziału Akcji Katolickiej. Przekazano informacje o bieżących sprawach Kościoła w naszej Diecezji i obszarach szczególnej troski do realizacji przez Akcję Katolicką.

Rada w sposób szczególny zaznaczyła zbliżający się jubileusz 60-lecia kapłaństwa JE ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego, tak bardzo związanego z naszym stowarzyszeniem. Ponadto omówiono udział DIAK w dorocznej krajowej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz zapoznano się z informacjami z II Międzynarodowego Kongresu AK w Rzymie i słowem Papieża Franciszka, skierowanym do jego uczestników w dniu 27.04.2017 r. Ważnym punktem Rady była informacja dotycząca przygotowań do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce, który to patronuje już naszej diecezjalnej AK od października 2014 roku! Rada Oświatowa przekazała informację ze swoich prac i bieżących spraw Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego organem prowadzącym jest AK.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Przewodniczący zebrania Rady DIAK
Ryszard Furtak

Komunikat w pliku pdf

Czytaj więcej: Komunikat Akcji...

Spotkanie Rady DIAK

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie Rady DIAK, na której podsumujemy ostatnio realizowane przez nas wydarzenia ale również będziemy poszukiwać rozwiązań na rozwój i umocnienie Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Pochylimy się nad potrzebnym uczestnictwem przedstawicieli Akcji Katolickiej w wydarzeniach naszego diecezjalnego Kościoła i całego kraju. Ważnym tematem będzie doroczna krajowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wśród tematów Rady, podzielę się z Państwem również informacjami m.in. z II Międzynarodowego Kongresu AK w Rzymie i słowem Papieża Franciszka skierowanym do jego uczestników w dniu 27.04.2017, a także z przygotowań do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce, które to zaplanowano na 22 października 2017r. w Warszawie.

Bogactwo spotkania dopełnią kierunki pracy formacyjnej oraz realizowane wydarzenia zaplanowane na ten rok w naszym diecezjalnym terminarzu pracy AK.

Serdecznie zapraszam na spotkanie Rady DIAK, które odbędzie się 27.05.2017r. w WSD w Gościkowie-Paradyżu. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 10.00. Proszę o potwierdzenie swojej obecności lub podanie imiennego zastępstwa do dnia 20.05.2017r.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam.

Urszula Furtak

Prezes Zarządu KIAK i DIAK

 

Zaproszenie. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

 

W dniach 9-10 czerwca 2017r. odbędzie się kolejna już Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. To szczególne spotkanie z Maryją w roku 300 lecia koronacji wizerunku MB Częstochowskiej i 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie a także 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, będziemy przeżywać pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”.

Wzorem lat ubiegłych, w przeddzień pielgrzymki w dniu 9 czerwca o godz. 17.00 w Sali Redakcji „Niedzieli” podobnie jak w latach poprzednich odbędzie się konferencja, na którą w imieniu całego Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej serdecznie zapraszam. Temat wykładu maryjnego „Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie w obronie wiary i cywilizacji”, podejmie O. Mariusz Tabulski OSPPE, Definitor Zarządu Zakonu, jednocześnie członek Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Drugi z zaproponowanych wykładów „Idźcie i głoście! Ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy” przedstawi nam Ks. dr Szymon Stułkowski, Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce założonego na lata 2013 / 2017 „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Piątkowe spotkanie zakończymy Apelem Jasnogórskim i modlitewnym czuwaniem nocnym, które wzorem lat poprzednich poprowadzi Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej.

Sobotni dzień naszego pielgrzymowania rozpoczniemy w Katedrze Częstochowskiej o godz. 10.30, by następnie w uroczystej procesji przejść ulicami miasta przed szczyt Jasnej Góry i tam kontynuować nasze dziękczynienie i czas wspólnego spotkania. Podczas Mszy Świętej w sposób uroczysty odnowimy nasz Akt Zawierzenia Matce Bożej. Jeszcze jednego tematu nie może zabraknąć w tegorocznej pielgrzymce. Zawierzmy proszę Matce Bożej, nasze duchowe przygotowania do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Tę wyjątkową intencję wszystkim serdecznie polecam.

Podobnie jak w latach poprzednich organizujemy wspólny autokarowy wyjazd. Wszyscy pielgrzymi z naszej diecezji spotkają się w Zielonej Górze 09.06.2017, by o godz. 7.00 wyruszyć w kierunku Częstochowy. Do Częstochowy dotrzemy ok. godz. 15.00. Nocleg w domu Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Pasterzanki”, ul. Kordeckiego 15. W drogę powrotną z Częstochowy wyruszymy 10.06.2015 tj. w sobotę ok. godz. 17.00. Koszt ok. 180 zł. (transport, nocleg, obiad w piątek, śniadanie i obiad w sobotę). Zgłoszenia imienne przyjmuje sekretarz DIAK, tel. 694 454 454, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z zapisem chętnych do udziału w pielgrzymce należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł. na konto DIAK: 50 1090 1535 0000 0001 0781 0846.

Wszystkim życzę, aby nie zabrakło nam ducha wiary, gorliwości i wytrwałości na pielgrzymim szlaku, pomimo pojawiających się problemów i niedogodności, które wpisane są przecież w ducha pielgrzymowania. Do radosnego spotkania.

Program pielgrzymki w załączeniu, plik PDF - kliknij tutaj.

W imieniu Zarządu KIAK

Urszula Furtak

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Wielkanoc 2017

Ojczyzno Ma – kolejna edycja konkursu

Aby krzewić treści religijno-patriotyczne wśród młodego pokolenia, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej po raz kolejny organizuje Konkurs wiedzy patriotycznej pt. ,,Ojczyzno Ma”. W roku bieżącym do udziału w konkursie wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i Regionie zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych.

Konkurs przeprowadzony będzie jak w latach poprzednich w dwóch etapach: etap parafialny (maj 2017) i finał diecezjalny (Zielona Góra, listopad 2017). Prosimy o terminowe max. do 08.04.2017 zgłoszenie ilości dzieci biorących udział w I etapie. Wszelkich informacji udziela Janusz Baran, tel. 603 197 099 (w godz. popołudniowych) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który z ramienia DIAK kieruje konkursem. 

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej oraz inne środowiska pragnące przyłączyć się do naszej inicjatywy zapraszamy do szerszego zaznajomienia się ze szczegółami konkursu.

Urszula Furtak, prezes DIAK

Regulamin konkursu "Ojczyzno Ma"           Formularz zgłoszeniowy do konkursu patriotycznego

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa”

Jeśli nie potrafisz tego dokonać, aby w jakiejś sprawie zwyciężyło dobro, czyń przynajmniej wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej osłabić. (Św. Tomasz More)

W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa”  w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów  jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków. Ponadto nie może być publicznego przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia.  Przedstawienie jest niczym innym, jak jawną, przemyślaną i zamierzoną prowokacją o wyraźnych znamionach „mowy nienawiści”. Zarówno reżyser, jak i aktorzy przekroczyli granicę zdrowego rozsądku.

Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja przedmiotów religijnych w Polsce są karalne. Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego w Polsce prawa. Wzywamy do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru!

Wprowadzając zamęt bluźnierczym przedstawieniem, Dyrektorowi Teatru Powszechnego i polskim aktorom biorącym w nim udział, przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2014 r., w uznaniu dla zasług Św. Jana Pawła II, Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Polscy Parlamentarzyści, w uchwale wyrazili wdzięczność Papieżowi za: propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Stwierdzając przy tym, że: Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.

 Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,
Artur Dąbrowski


 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.