.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :. http://www.zg.ak.org.pl/index.php/component/content/?view=featured Wed, 29 Mar 2017 23:53:45 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Rekolekcje, czas wzrostu i odwagi w wierze. http://www.zg.ak.org.pl/index.php/formacja/rekolekcje-ak/613-rekolekcje-czas-wzrostu-i-odwagi-w-wierze http://www.zg.ak.org.pl/index.php/formacja/rekolekcje-ak/613-rekolekcje-czas-wzrostu-i-odwagi-w-wierze

Winnica aby wydała plon musi wzrastać. Nie wydaje owocu od razu po jej założeniu.  Podobnie jest z nami. Potrzeba czasu ale przede wszystkim pokarmu do wzrostu, którym to dla nas powołanych do Akcji Katolickiej jest czas rekolekcji.

Ten wyjątkowy czas przeżywany w Lubuskim Nazarecie w Kęszycy Leśnej, pod kierunkiem rekolekcjonisty ks. dr Zygmunta Czai, uświadomił nam po raz kolejny, że w Akcji Katolickiej ważna jest jedność w formacji i kształtowaniu katolickiej nauki społecznej. W czasie tegorocznych rekolekcji przypadała uroczystość Zwiastowania NMP, a przeżywając jednocześnie rok Maryjny nie zabrakło w rozważaniach zatrzymania nad formowaniem siebie przez Maryję. Na zapytanie Elżbiety Maryja odpowiedziała słowami wiary. Wpatrzeni również w naszego patrona Św. Jana Pawła II, który całe życie zawierzył Maryi, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Czy ja daję życie tym, którzy się ze mną spotykają?”

Podczas pasterskich odwiedzin  naszej rekolekcyjnej wspólnoty również, Biskup Tadeusz Lityński zwrócił naszą uwagę na wydarzenia z Nazaretu, ale też na Tego, który wzrósł pod sercem Maryi. Zachęcają nas do budzenia odpowiedzialności za życie ludzkie, podzielił się radością z otwartego kolejnego „Okna życia”. Okna gdzie nie porzuca się ale oddaje z nadzieją. Ekscelencja zaznaczył, że każdy jest dziś równoznaczny w misji apostolskiej, jest szczególna potrzeba udziału w niej świeckich. Czas modlitwy i pokuty, czas uzbrajania w dary Ducha Świętego pozwoli obronić wiarę. Polska stoi bowiem przed zrealizowaniem misji dziejowej.

Umocnieni Słowem Bożym, uradowani sobą nawzajem i zachęceni by twórczo podchodzić do nowego czasu, by dać Bogu swoje pełnomocnictwo in blanco, wracaliśmy do swoich rodzin.

Pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować za odwiedziny Pasterzowi naszej diecezji, Księdzu Rekolekcjoniście za trud głoszenia i okazaną radość, naszemu Asystentowi Diecezjalnemu ks. Zbigniewowi Samociakowi za okazaną pomoc i troskę oraz wszystkim blisko osiemdziesięciu uczestnikom z osiemnastu  Parafialnych Oddziałów AK naszej diecezji. Bóg zapłać!

Króluj nam Chryste!

U. Furtak

Relacja na antenie TVP 3: http://gorzow.tvp.pl/29664854/80-osob-wzielo-udzial-w-rekolekcjach-akcji-katolickiej

]]>
Wyróżnione Rekolekcje Formacja Wed, 29 Mar 2017 20:39:12 +0000
Ojczyzno Ma – kolejna edycja konkursu http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/611-ojczyzno-ma-kolejna-edycja-konkursu http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/611-ojczyzno-ma-kolejna-edycja-konkursu

Aby krzewić treści religijno-patriotyczne wśród młodego pokolenia, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej po raz kolejny organizuje Konkurs wiedzy patriotycznej pt. ,,Ojczyzno Ma”. W roku bieżącym do udziału w konkursie wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i Regionie zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych.

Konkurs przeprowadzony będzie jak w latach poprzednich w dwóch etapach: etap parafialny (maj 2017) i finał diecezjalny (Zielona Góra, listopad 2017). Prosimy o terminowe max. do 08.04.2017 zgłoszenie ilości dzieci biorących udział w I etapie. Wszelkich informacji udziela Janusz Baran, tel. 603 197 099 (w godz. popołudniowych) lub e-mail: jany44@wp.pl, który z ramienia DIAK kieruje konkursem. 

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej oraz inne środowiska pragnące przyłączyć się do naszej inicjatywy zapraszamy do szerszego zaznajomienia się ze szczegółami konkursu.

Urszula Furtak, prezes DIAK

Regulamin konkursu "Ojczyzno Ma"           Formularz zgłoszeniowy do konkursu patriotycznego

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Sun, 12 Mar 2017 21:56:14 +0000
Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa” http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/610-komunikat-akcji-katolickiej-w-polsce-w-sprawie-spektaklu-klatwa http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/610-komunikat-akcji-katolickiej-w-polsce-w-sprawie-spektaklu-klatwa

Jeśli nie potrafisz tego dokonać, aby w jakiejś sprawie zwyciężyło dobro, czyń przynajmniej wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej osłabić. (Św. Tomasz More)

W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa”  w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów  jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków. Ponadto nie może być publicznego przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia.  Przedstawienie jest niczym innym, jak jawną, przemyślaną i zamierzoną prowokacją o wyraźnych znamionach „mowy nienawiści”. Zarówno reżyser, jak i aktorzy przekroczyli granicę zdrowego rozsądku.

Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja przedmiotów religijnych w Polsce są karalne. Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego w Polsce prawa. Wzywamy do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru!

Wprowadzając zamęt bluźnierczym przedstawieniem, Dyrektorowi Teatru Powszechnego i polskim aktorom biorącym w nim udział, przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2014 r., w uznaniu dla zasług Św. Jana Pawła II, Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Polscy Parlamentarzyści, w uchwale wyrazili wdzięczność Papieżowi za: propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Stwierdzając przy tym, że: Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.

 Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,
Artur Dąbrowski


]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Thu, 23 Feb 2017 21:44:46 +0000
Kierunki pracy na 2017 rok. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/608-kierunki-pracy-na-2017-rok-akcja-katolicka-szkola-wiary-swietosci-i-apostolstwa http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/608-kierunki-pracy-na-2017-rok-akcja-katolicka-szkola-wiary-swietosci-i-apostolstwa

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, która obradowała w dniu 04.02.2017r., w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, wśród podjętych wielu tematów zatwierdziła kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017. Podczas spotkania Rady zgodnie ze wskazaniem Pasterzy Kościoła,  przyjęto, że kierunek naszej misji w Kościele wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta: „Idźcie i głoście”. Na tegorocznych przewodników wskazano Maryję, Św. Brata Alberta ale również Św. Jana Pawła II. Rada KIAK zaplanowała realizację inicjatyw i założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017. Wszystkich członków Akcji Katolickiej, szczególnie prośbę skierowano do Prezesów POAK by w swoich parafiach podjęto zgłębienie i upowszechnienia praktyki codziennego Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Kościoła i Ojczyzny.  „Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK” – zapisano w kierunkach. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią w wyznaczonych kierunkach. Zaznaczyć należy, że nadal realizujemy dotychczasowe działania i inicjatywy  rozszerzając je o zawarte wskazania na rok bieżący. 

Urszula Furtak, prezes KIAK

IDŹCIE I GŁOŚCIE. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Sun, 12 Feb 2017 20:18:57 +0000
Ramowy terminarz spotkań DIAK na 2017 rok http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/597-ramowy-terminarz-spotkan-diak-na-2017-rok http://www.zg.ak.org.pl/index.php/informacje-69338/597-ramowy-terminarz-spotkan-diak-na-2017-rok

plik PDF do pobrania tutaj

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Sun, 18 Dec 2016 20:27:55 +0000